NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
autorizované vydání
neautorizované vydání
Vydání dokumentu, jehož text (obsah) byl schválen autorem (v případě překladu překladatelem), resp. jeho zástupcem.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:111]
[HARRODS-2000:52]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002584.htm ]