NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
autorizovaný překlad
Překlad díla zrevidovaný a schválený jeho autorem a tímto připravený k předání do tisku.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:81]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002585.htm ]