NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
autorská korektura
Opravy chyb či nepřesností a jiné změny provedené v korekturním otisku autorem dané publikace nebo nakladatelem vydávajícím danou publikaci.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:57]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:213]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002586.htm ]