NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
autorský honorář
autorská odměna
Odměna (obvykle peněžní) původci díla, která je vyplácena na základě autorské, popř. licenční smlouvy mezi autorem a objednatelem daného díla.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:37]
[HARRODS-2000:640]
[WOLL-2002:142]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002587.htm ]