NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
autorský výtisk
autorská kopie
Rozmnoženina autorova díla, kterou je ze zákona nabyvatel licence povinen poskytnout autorovi na své náklady aspoň v jednom exempláři.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:113]
[HARRODS-2000:52]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002589.htm ]