NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bestseller
Obchodně úspěšná publikace, kterou zákazníci kupují ve velkém počtu výtisků. Při očekávaném úspěchu se publikace vydává ve velkém nákladu, z důvodu rychlého rozprodání jsou obvyklé dotisky dané publikace.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:18]
[HARRODS-2000:64]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002590.htm ]