NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliofilské vydání
Speciální vydání knihy vyznačující se kvalitním (často ručním) papírem, vybranými typy písma, uměleckou výzdobou, úhlednou strukturou knihy, zvláštní vazbou a často i velmi malým nákladem a také tomu odpovídající poměrně vysokou cenou. Je určena k prodeji mj. sběratelům knih - bibliofilům.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:111]
[HARRODS-2000:71]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002591.htm ]