NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
cenzura
Ideově politická kontrola vydávání tiskovin (knih, periodik, letáků apod.), která se projevuje zákazem vydávání a rozšiřování dokumentů, které jsou považovány za nežádoucí anebo závadné z důvodů společenských, politických, náboženských, mravních nebo jiných.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:29]
[HARRODS-2000:129]
[KEENAN-1996:40-41]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002594.htm ]