NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
číslovaný výtisk
Výtisk knihy (nebo jiného druhu dokumentu), který je opatřen pořadovým číslem (např. u bibliofilií, původní grafiky nebo u tajných služebních materiálů). Tyto dokumenty se zpravidla vydávají v omezeném počtu výtisků.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:113]
[HARRODS-2000:530]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002597.htm ]