NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
drobný tisk
Tištěná publikace bez literárního obsahu (normy, patenty, jízdní řády, telefonní seznamy apod.).
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:103]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002603.htm ]