NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
druh vydání
Specifikace určitého vydání dokumentu (vydání aktualizované, doplněné, přepracované apod.).
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:30]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002604.htm ]