NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
edice
monografická edice, řada
Sbírka samostatných děl (svazků) vydávaných nakladatelstvím, vyznačujících se společnými znaky (téma, autor, forma, časové období apod.), které jsou formálně spojeny jednotným názvem anebo logem edice, grafickou úpravou nebo způsobem uspořádání. Svazky v rámci edice mohou být číslovány a mohou vycházet po neomezenou dobu.
[HARRODS-2000:664]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:85]
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:53]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002606.htm ]