NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
ediční plán
knižní katalog, ediční výhled, nakladatelský katalog, vydavatelský katalog
Účelová tiskovina, kterou vydává nakladatel za účelem informování odborné i laické veřejnosti o náplni své vydavatelské činnosti pro následné nastávajícím časové období (obvykle jeden rok). Ediční plán obsahuje údaje o jednotlivých vydaných a dostupných anebo k vydání připravovaných titulech příslušného nakladatelství (někdy také informace o vydaných, avšak již rozebraných titulech) a adresné informace týkající se nakladatelství.
[CELBOVÁ-2001:16]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:30]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002607.htm ]