NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
ediční záměr
ediční politika
Představa (plán) nakladatele o náplni vlastní vydavatelské činnosti v nastávajícím určitém časovém období. Odborná i laická veřejnost je o edičním záměru nakladatele informována v edičním plánu daného nakladatelství.
[CELBOVÁ-2001:16]
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:54]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002609.htm ]