NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
editor
Osoba odpovědná za kompletní přípravu jednotlivých titulů k vydání, popř. za koncepci a přípravu určité ediční řady (edice).
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:54]
[HARRODS-2000:250]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:85]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:112]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002610.htm ]