NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
elektronické publikování
Vydávání a šíření dokumentů elektronickými prostředky, a to buď offline (zejména na optických discích) anebo online v prostředí počítačových sítí. Produktem elektronického publikování je elektronický dokument (elektronická kniha, elektronické periodikum, databáze apod.). Výhoda elektronického publikování oproti publikování v tištěné podobě spočívá především v neexistenci prostorových a časových bariér a v úspoře financí na vydávání dokumentů.
[JEDLIČKOVÁ PETRA-1999]
[HARRODS-2000:256]
[KEENAN-1996:94-95]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002612.htm ]