NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
elektronické vydání
Vydání dokumentu v elektronické podobě, tj. s využitím elektronických prostředků, a to buď offline (zejména na optických discích) anebo online v prostředí počítačových sítí.
[JEDLIČKOVÁ PETRA-1999]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002613.htm ]