NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
exlibris
ex libris
Nálepka, zpravidla opatřená grafickou výzdobou, která je umístěna v knize (obvykle na předsádce přední desky vazby) nebo jiném dokumentu a slouží k označení vlastníka knihy. Exlibris je formou drobné grafiky často vysoké umělecké hodnoty, jejími tvůrci bývají přední umělci. Kromě svého původního určení k označení vlastnictví knihy bývá také předmětem sběratelství.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:96]
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:56]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:32]
[SMETÁČEK-1984:22]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002614.htm ]