NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
hlavičkové údaje
Údaje v záhlaví první stránky textů u časopisů, novin, patentových spisů, norem a jiných publikací, jako např. hlavičkový název, podnázev, datum vydání, pořadové číslo a ročník, název vydavatele atd. U elektronických dokumentů se v záhlaví dokumentu zapisují údaje identifikující daný dokument, tj. popisné údaje, případně technické a další služební údaje, obecně označované jako metadata.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:108]
[HARRODS-2000:338]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002615.htm ]