NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
hřbetní značka
snášecí znaménko
Značka zpravidla v podobě obdélníčku o rozměrech 12x5 tiskových bodů, která umožňuje optickou kontrolu pořadí i počtu složek v knižním bloku. Je vytištěna na hřbetu knižní složky tak, aby po složení archů a snesení složek se značky objevily na hřbetě v sestupném pořadí, takže vynechání nebo dublování některé složky je zřejmé na první pohled.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:117]
[HARRODS-2000:162]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002616.htm ]