NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
identifikátor nakladatele
nakladatelský identifikátor, vydavatelský identifikátor
Jedna z částí Mezinárodního standardního čísla knihy (ISBN), resp. Mezinárodního standardního čísla hudebniny (ISMN), označující konkrétního nakladatele vydávajícího daný knižní titul, resp. hudebninu. Identifikátor nakladatele se může v případě ISBN skládat ze 2 až 7 číslic (dle množství vydávaných knižních titulů daným nakladatelem); v případě ISMN se identifikátor nakladatele může skládat ze 4 až 7 číslic (dle množství vydávaných hudebnin daným nakladatelem).
[PŘÍRUČKA ISBN-1996:13-14]
[CELBOVÁ-2001:22]
[PŘÍRUČKA ISMN-1996:5]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002617.htm ]