NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
identifikátor skupiny
Jedna z částí Mezinárodního standardního čísla knihy (ISBN), označující území, v němž nakladatel působí. Identifikátor skupiny se může skládat z 1 až 5 číslic (dle množství vydávaných knih v dané geografické, resp. jazykové oblasti).
[PŘÍRUČKA ISBN-1996:12-13]
[CELBOVÁ-2001:22]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002618.htm ]