NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
ISBN
mezinárodní standardní číslování knih
Mezinárodní standardní číslo knihy, které se přiděluje knihám a dalším publikacím za účelem jejich jednoznačné mezinárodní identifikace a identifikace jejich vydavatelů. Jedná se o desetimístné číslo tvořené arabskými číslicemi od 0 do 9; posledním (kontrolním) znakem může být též římská číslice X. Číslo se skládá ze čtyř oddělených částí, které jsou odděleny pomlčkou nebo mezerou: identifikátoru skupiny, identifikátoru nakladatele, identifikátoru titulu a kontrolní číslice. Kontrolní číslice se vypočítává na základě předchozích 9 číslic použitím váhového koeficientu. Systém ISBN je řízen Mezinárodní agenturou ISBN, které podléhají národní agentury ISBN. Ty přidělují novým publikacím ISBN z přidělených bloků čísel a provádějí evidenci těchto publikací (základ pro mezinárodní evidenci).
[ČSN ISO 5127-3A:10]
[UNIMARC MANUÁL-1996]
[PŘÍRUČKA ISBN-1996:9-15]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002620.htm ]