NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
ISMN
mezinárodní standardní číslování hudebnin
Mezinárodní standardní číslo hudebniny, které se přiděluje publikovaným hudebninám za účelem jejich jednoznačné mezinárodní identifikace a identifikace jejich vydavatelů. Jedná se o devítimístné číslo tvořené arabskými číslicemi od 0 do 9; posledním (kontrolním) znakem může být též římská číslice X. Tomuto devítimístnému číslu předchází písmeno M. Číslo se skládá ze čtyř oddělených částí, které jsou odděleny pomlčkou nebo mezerou: rozlišujícího prvku (tj. písmeno M na první pozici), identifikátoru nakladatele, identifikátoru titulu a kontrolní číslice. Kontrolní číslice se vypočítává na základě ostatních číslic ISMN použitím váhového koeficientu. Systém ISMN je řízen Mezinárodní agenturou ISMN, které podléhají národní agentury ISMN. Ty přidělují novým hudebninám ISMN z přidělených bloků čísel a provádějí evidenci těchto hudebnin (základ pro mezinárodní evidenci).
[PŘÍRUČKA ISMN-1996:4-7]
[UNIMARC MANUÁL-1996]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002621.htm ]