NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
ISRN
mezinárodní standardní číslo technické zprávy
Mezinárodní standardní číslo technické zprávy, které se přiděluje technickým zprávám za účelem jejich jednoznačné mezinárodní identifikace. Jedná se o alfanumerický identifikátor obsahující maximálně 36 znaků. Konkrétní podobu ISRN stanovuje a jednotlivá ISRN přiděluje v každé zemi pověřená národní agentura.
[ČSN ISO 10444]
[UNIMARC MANUÁL-1996]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002622.htm ]