NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
ISSN
mezinárodní standardní číslování časopisů
Mezinárodní standardní číslo seriálových dokumentů, které se přiděluje za účelem jejich jednoznačné mezinárodní identifikace. Jedná se o osmimístné číslo tvořené arabskými číslicemi od 0 do 9; posledním (kontrolním) znakem může být též římská číslice X. Číslo je rozděleno do dvou skupin po čtyřech znacích oddělených spojovníkem. Kontrolní číslice se vypočítává podle modulu 11 s použitím váhových koeficientů 8 až 2. Systém ISSN je řízen Mezinárodním střediskem ISSN, kterému podléhají národní střediska ISSN. Ta provádějí evidenci národních seriálových dokumentů (základ pro mezinárodní evidenci) a přidělují novým seriálovým dokumentům ISSN z přiděleného bloku čísel.
[ČSN ISO 5127-3A:10]
[UNIMARC MANUÁL-1996]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002623.htm ]