NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
katalog distributora
Ediční plán knižního distributora sloužící k informování odborné i laické veřejnosti o knižní produkci, jejíž zprostředkování a prodej distributor nabízí v určitém časovém období, příp. o dalších službách s touto činností spojených.
[CELBOVÁ-2001:16]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:30]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002625.htm ]