NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
knihkupecká databáze
Knihkupecký katalog v elektronické formě (přístupný offline zpravidla na CD-ROM nebo online v rámci počítačové sítě) poskytovaný uživatelům zdarma nebo za finanční úhradu. Významný zdroj pro akvizitéry knihoven informující o novinkách na knižním trhu.
[CELBOVÁ-2001:41-42]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002630.htm ]