NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
knihkupecké třídění
Klasifikační systém používaný subjekty knižního trhu (nakladatelé, knihkupci, knižní distributoři) ke klasifikaci dokumentů podle obsahu ve zdrojích informujících o knižní produkci (books in print, ediční plány, webové stránky apod.).
[CELBOVÁ-2001:30]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002631.htm ]