NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
knihkupectví
knihkupec
Subjekt knižního trhu zabývající se maloobchodním prodejem a někdy též distribucí knih a jiných druhů dokumentů. Podle formy se rozlišují klasické knihkupecké prodejny a elektronická (virtuální) knihkupectví v prostředí internetu.
[CELBOVÁ-2001:9-13]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:79]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002633.htm ]