NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
knižní maloobchod
Jeden ze základních subjektů knižního trhu, zahrnující především knihkupectví. Používá se jako protiklad k termínu knižní velkoobchod nebo knižní distribuce.
[CELBOVÁ-2001:12-15]
[ELSEVIER-1973:331]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002636.htm ]