NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
komentované vydání
Vydání dokumentu, v němž je text doplněn komentářem, poznámkovým aparátem, vysvětlivkami apod.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:111]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002646.htm ]