NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kontrolní číslice
Jedna z částí Mezinárodního standardního čísla knihy (ISBN), resp. Mezinárodního standardního čísla hudebniny (ISMN), která zaujímá poslední pozici v čísle. Kontrolní číslice se vypočítává v případě ISBN na základě předchozích 9 číslic použitím váhového koeficientu, v případě ISMN na základě ostatních číslic taktéž použitím váhového koeficientu.
[PŘÍRUČKA ISBN-1996:15]
[CELBOVÁ-2001:22]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002647.htm ]