NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
korektor
Osoba zabývající se pročítáním tiskařských korekturních obtahů a jejich porovnáváním s původní předlohou. Na volných okrajích papíru v nich označuje korekturními znaménky nalezené chyby v sazbě, nepřesnosti či nesrovnalosti s rukopisem, které je třeba opravit.
[HARRODS-2000:595]
[WIJNEKUS-1967:254]
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:94-95]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002648.htm ]