NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
korektura
Činnost osoby, která čte tiskařské korekturní obtahy, porovnává je s původní předlohou a označuje v nich chyby v sazbě, které je třeba opravit. K vyznačování korektur se používají obecně přijatá, normalizovaná korekturní znaménka. Za nejdůležitější se pokládá první korektura po zhotovení sazby (domácí korektura), kterou vyznačuje tiskárenský korektor. Sazba v ní má téměř definitivní podobu obsahovou i typografickou.
[HARRODS-2000:595]
[WIJNEKUS-1967:254]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:57]
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:94-95]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002649.htm ]