NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
korekturní obtah
korekturní otisk
Zkušební otisk sazby určený pro čtení a vyznačení korektur normalizovanými korekturními znaménky. Na prvním korekturním obtahu bývá vysázený text, příp. i obrázky ve sloupcích (sloupcová korektura). Korektor vrací obtah po prvním přečtení zpět sazeči k opravám. Po provedení oprav v sazárně se sazba láme do stránek. Ze zlomených stránek se pak zhotoví stránkový obtah, který se posílá ke stránkové korektuře opět zadavateli, resp. autorovi. Je to zpravidla první stránková korektura; po ní může následovat ještě druhá stránková korektura.
[HARRODS-2000:594-595]
[WIJNEKUS-1967:254]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002650.htm ]