NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
korekturní znaménka
korekturní značky
Značky používané korektory k vyznačování chyb, nepřesností nebo technických nedostatků zjištěných v korekturním otisku.
[HARRODS-2000:595]
[WIJNEKUS-1967:254]
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:94-95]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002651.htm ]