NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kritické vydání
Vydání díla, zpravidla klasického, obsahující původní znění textu doplněné kritickými odbornými poznámkami, případně obsahující různé textové varianty. Kritické vydání vzniká na základě předchozích odborných studií, porovnání rukopisů, dokumentů, dopisů a textů apod.
[HARRODS-2000:197]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:111]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002652.htm ]