NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
prohibitum
liber prohibitus, zakázaná kniha, libri prohibiti (pl.)
Kniha nebo jiný dokument, který je považován za ideologicky, morálně nebo jinak závadný z hlediska daného společenského zřízení nebo instituce (v minulosti byly např. některé knihy zakazovány církví, pokud se jejich obsah neslučoval s její oficiální doktrínou, vlády v totalitních režimech zakazují literaturu, která není v souladu s jimi prosazovanou ideologií apod.).
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:79]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:278]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002653.htm ]