NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
literární zprostředkovatel
literární agentura
Subjekt, který sjednává s vydavateli neperiodických a periodických publikací prodej autorských práv k vydání určitého díla a který domlouvá i dodatečná práva (tzv. subsidiární práva), např. práva vysílání či zfilmování.
[HARRODS-2000:457]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002654.htm ]