NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
nakladatelská korektura
Korektura prováděná nakladatelským korektorem, který posuzuje předložený rukopis a event. jej doporučuje k vydání.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:57]
[WIJNEKUS-1967:261]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002659.htm ]