NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
neurčitá periodicita
Předem nestanovené časové období, ve kterém vycházejí jednotlivá čísla neperiodické publikace nebo jednotlivé svazky či části vícedílné periodické publikace.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002664.htm ]