NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
omezený náklad
Vydání dokumentu, které je vytištěno v omezeném počtu výtisků na zvláštním papíře a často se zvláštní vazbou a prodáváno za vyšší cenu. Každý výtisk má (obvykle na titulní straně) vytištěný údaj o celkové výši nákladu a číslo daného výtisku. Výtisky z omezeného nákladu bývají někdy signovány autorem.
[HARRODS-2000:452-453]
[ČSN ISO 5127-3A:14]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002669.htm ]