NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
on-demand publishing
vydávání na zakázku (zř.), vydávání na míru, kniha na zakázku, kniha na míru, book on demand, publikování na objednávku
Vydání publikace na vyžádání zákazníka, vztahující se na vytištění publikací v nákladu (počtu výtisků) požadovaném zákazníkem (může se jednat o jediný exemplář) nebo na úpravu publikace podle představ zákazníka. Výhodou on-demand publishing je redukce skladovaných zásob, méně neprodaných titulů a lepší tok peněz; předpokládat lze také nárůst počtu vydávaných titulů. Nevýhoda spočívá především ve vysokých nákladech na výrobu takové publikace, což se odrazí v její ceně pro konečného zákazníka.
[CELBOVÁ-2000]
[HARRODS-2000:536]
[CÍSAŘ-1999:4]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002670.htm ]