NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
pasignatura
Označení pořadí složky v knize hvězdičkou a číslem na třetí straně složky, usnadňující rychlou orientaci při skládání složek (např. označení na straně 3 = 1*, na straně 19 = 2* atd.).
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:72]
[WIJNEKUS-1967:20-21]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002671.htm ]