NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
periodicita
Předem stanovené časové období, ve kterém pravidelně vycházejí jednotlivá čísla či svazky seriálové publikace (noviny, časopisy, ročenky aj.).
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:72]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002673.htm ]