NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
podomní prodej
kolportáž
Způsob prodeje novin, časopisů, knih, popř. dalších druhů dokumentů přímou nabídkou a distribucí (roznášením) jednotlivým odběratelům.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:56]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002676.htm ]