NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
pořadí vydání
Číselný nebo slovní údaj uvedený vydavatelem v dokumentu, edičním plánu apod., který vyjadřuje, pokolikáté je daná publikace vydána. Může být doplněn o další charakteristiku daného vydání (přepracované, aktualizované apod.). Pro knihovny se jedná o významný bibliografický údaj.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:76]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002677.htm ]