NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
první vydání
První zveřejnění neperiodické či periodické publikace (např. tiskem) jejím vydavatelem.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:112]
[HARRODS-2000:297]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002679.htm ]