NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
překlad
Autorské dílo vytvořené převodem z jednoho jazyka do druhého. Jedná se o odvozený dokument, jazykovou verzi původního díla.
[HARRODS-2000:734]
[ČSN ISO 5127-2:11]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002680.htm ]